Service

För att underlätta ert innehav av båt kan vi erbjuda er diverse tjänster och service. Vi utför normal
underhållsservice av motorer och utrustning efter beställning och lämnad offert. Vi utför även
bottenmålning, mindre gelcoatlagningar, byte av zinkanoder, av- och påmastning och polering och
vaxning av skrov och överbyggnad.

Ingarö Varv utför även avspolning med ångtvätt av skrov, samt rengöring utvändigt och invändigt.

Vatten finns tillgängligt på hela området, inklusive el- och vattenuttag på alla bryggorna.
Tänk på att använda s-märkt och jordad utrustning.

OBS: Vid användande av elutrustning konsultera varvschefen om vilka eluttag som kan användas.

För dig som vill spendera din tid med annat än vårrustning av båten kan vi erbjuda fullserviceavtal
efter förfrågan och lämnad offert.

Tänk på att beställa tilläggstjänster och service i god tid. Under sjösättningsmånaderna är
leveranstiden för bokade arbeten cirka 3 veckor.

Tilläggstjänster:

Batterivård (Kontroll av batteriernas status, underhållsladdning under vintern, påfyllning av batterivatten),
Motorkonservering (Kontroll/fyllning av glykol, genomkörning glykol, smörjning konserveringsolja, byte av drevolja)
Konservering/tömning av septi- och vattentankar samt vv-beredare,
Motorservice (normal underhållsservice, byte av impeller, byte av zinkanoder på drev och axlar),
Byte av zinkanoder (på skrov eller på drev och axlar om motorservice inte beställs)
Bottenmålning,
Polering och vaxning (av fribord, däck och överbyggnad eller av hela båten)
Utvändig tvättning av båt,
Invändig städning.


Betalningsvillkor för Service och Tilläggstjänster:

Notera att betalning skall ske enligt faktura. Vi lämnar inte ut båtar där vinterplats, service- eller tilläggstjänster är obetalda.
Vi lämnar EJ kredit på service och tilläggstjänster.
Betalning kan ske med betalkort (ej Amex eller Diners). Har betalning skett mot faktura skallbetalningen vara bokförd på vårt
konto senast vid hämtning av båt. Uppvisande av utskrift från betalningsorder via Internet godkänns ej som kvitto på betalning.