Nyheter

Vi genomför våren 2018 en större förändring av vårt order- och affärssystem

Tidigare länkar för prisförfrågan (via formulär), åtkomst av vår prislista samt registrering av
parkeringstillstånd fungerar ej under en övergångsperiod. Vid frågor som rör prisförslag, bokningar
mm. kontakta oss via mail info@ingarovarv.se.

Vi hoppas på överseende och kommer så snart det är möjligt att presentera nya funktioner
rörande vår orderhantering.


Nor-Techs båtar till Ingarö varv - vi är generalagent för Nor-Tech Boats i Sverige, Finland och Danmark!


För dig som är intresserad av mer information, se länkarna nedan.:

Läckra Nor-Tech till Sverige

Hamnen.se


Du kan även kontakta vår VD Peter Eriksson för mer info.
Peter +4670-797 99 99 - peter@ingarovarv.se

Varvets Allmänna Villkor är uppdaterade - 2015-06-07" allmänna villkor

Samrådsunderlag "Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende
vattenverksamhet vid Ingarö Varv i Värmdö kommun"


Här kan du ta del av samrådsunderlaget Samråd 2014-04-14