Kranlyft

Vi utför lyft av alla försäkrade båtar upp till 25 ton med hjälp av vår "AMERICAN" mobilkran. Båtar
upp till 5 ton lyfter vi med våra truckar. Segelbåtar kan lyftas med eller utan mast. Lyften bokas
hos varvschefen. Tänk på att boka i god tid, och meddela även vikt och vilken båttyp det gäller.
Tänk på att markera ut köl, propeller och roder för att underlätta för ett säkrare lyft.