Ingarö Varv - så här hittar du till oss!

Kommer du sjövägen så finner du oss strax väst om Strömma Kanal och alldeles söder om
Grisslingefjärden. Varvet är beläget i Lagnöström mellan Södra Lagnö och Ingarö. Från
Baggensfjärden kan man nå varvet genom Kolströms kanal (segelfri höjd 11,5 m vid
medelvattenstånd enl. Sjöfartsverket).

Kommer du landvägen från Stockholm så kör du Värmdöleden 222 ut mot Gustavsberg och tar av
vid trafikplats Gustavsberg. Kör där mot Ingarö på Ingarövägen och efter ca. 3,5 km kommer du till
samhället Brunn. Kör rakt igenom rondellen och sväng sedan vänster in på Näsuddsvägen efter
fotbollsplanen. Följ skyltning på Varvsvägen i ca 2 km.